Privacybeleid

Moederannecasting, gevestigd aan Spiegelgracht 31, 1017 JP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 www.moederannecasting.nl Spiegelgracht 31, 1017 JP Amsterdam 020-4208330

 Liesbeth Bakels is de Functionaris Gegevensbescherming van Moederannecasting Hij/zij is te bereiken via liesbeth@moederannecasting.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moederannecasting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Moederannecasting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Ras/afkomst, i.v.m. opdrachten kan hiernaar gevraagd worden.

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welcome@moederannecasting.nl dan verwijderen wij deze informatie.

– Burgerservicenummer (BSN) dit geldt alleen voor kinderen. Dit nummer hebben wij nodig voor communicatie naar de arbeidsinspectie.

 Moederannecasting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De afhandeling van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Moederannecasting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Moederannecasting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moederannecasting) tussen zit. Moederannecasting gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: De website met daarin het zoeksysteem wat wordt uitgevoerd door het programma Atlantis. Hierin is voor ons alles zichtbaar als gebruiker maar voor de klant niet. Zie onze website voor wat wel zichtbaar is. Voornaam, lichaamslengte, kleur haar, kleur ogen, confectiematen en op sommige zoekwoorden kan je gevonden worden. De rest van de gegevens zijn alleen door de medewerkers van Moederannecasting zichtbaar en hebben wij nodig om je op de juiste wijze te presenteren aan onze klant en voor de administratieve afhandeling van een opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moederannecasting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor onze administratie en het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wil je niet meer actief in ons bestand staan, ben je zelf ter allertijden gerechtigd om dit te stoppen en wij zullen je gegevens dan verwijderen van onze site/zoeksysteem. Dit doe je door een mail te sturen naar welcome@moederannecasting.nl onder vermelding uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moederannecasting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moederannecasting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moederannecasting gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wat wij o.a. gebruiken is Google Analytics, functie anonieme website statistieken, bewaartijd 2 jaar en Youtube, Anonieme Statistieken, bewaartijd 2 jaar, dit doen wij om beeldend materiaal te laten zijn van onze opdrachten. Op onze site en social media.

Het kan zijn dat Youtube extra gegevens verzameld wanneer een gebruiker kiest voor het afspelen van een video.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moederannecasting en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welcome@moederannecasting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek .Moederannecasting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moederannecasting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via welcome@moederannecasting.nl.